Σωληνώσεις P.V.C.

Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση απορροών όμβριων και κάθετων σωληνώσεων P.V.C. σε βιομηχανικές…

Υδρορροές αλουμινίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Καινοτόμο σύστημα κατασκευής υδρορροών επιτόπου στο εργοτάξιο. Για την κατασκευή της υδρορροής…

Θερμομόνωση

Η Θερμομόνωση ορίζεται ως η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας…