Στεγανοποίηση/ Yγρομόνωση

Με τον όρο Στεγανοποίηση υποδηλώνουμε τη μεταχείριση των επιφανειών με κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να μην είναι διαπερατές από την υγρασία. Ορισμένες φορές ο στόχος είναι να κρατήσουμε την υγρασία έξω από την κατασκευή π.χ. στεγανοποίηση ενός υπογείου, ενός δώματος, μίας ταράτσας κλπ., έξω δηλαδή από το περίβλημα του κτιρίου. Άλλες πάλι φορές ο στόχος είναι να κρατήσουμε το νερό μέσα στην κατασκευή π.χ. πισίνα, δεξαμενή κλπ.

Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία λόγο και των έντονων κλιματικών αλλαγών αλλά και για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση υγρασίας στα υπόλοιπα τμήματα του κτίσματος. Η στεγανοποίηση των κτιρίων πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένα συνεργεία.

Στεγανωτικά υλικά είναι τα επαλοιφόμενα (ασφαλτικά βερνίκια, πολυουρεθανικά, ακριλικά, τσιμεντοειδή γαλακτώματα κ.α) και οι μεμβράνες (ασφαλτόπανα, υαλουφάσματα, PVC, EPDM, HDPE, αυτοκόλλητες, ταινίες αρμών κ.α).

Για την σωστή επιλογή του υλικού θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη:

1) Τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή,

2) Την μορφολογία της επιφάνειας και

3) Το είδος της επιφάνειας(ταράτσα, δώμα, βεράντα, υπόγειο κ.α).