Υδρορροές αλουμινίου DAL’ALU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστηµα DAL’ALU είναι ένα καινοτόµο σύστηµα κατασκευής υδρορροών επιτόπου στο εργοτάξιο. Για την κατασκευή της υδρορροής χρησιµοποιείται µεταλλικό έλασµα αλουµινίου ανωτέρας ποιότητας. Το σύστηµα αποτελείται από ένα ειδικό συνεργείο πάνω σε ένα όχηµα εξοπλισµένο µε το µηχάνηµα που κατασκευάζει και µορφοποιεί σε σχήµα κορνίζας τη συνεχόµενη υδρορροής. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την κατασκευή υδρορροής µήκους μέχρι και 20 µέτρων χωρίς σύνδεσµο διαστολής.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλή αισθητική: Το χρωµατολόγιο της DAL’ALU αποτελείται από 12 κλασσικά χρώµατα, 4 µοντέρνα και 4 παστέλ. Όλα τα εξαρτήµατα είναι από αλουµίνιο του ίδιου χρώµατος.

Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα: Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του αλουµινίου του επιτρέπουν να αντιστέκεται στις µηχανικές πιέσεις (διάτρηση) και στην έκθεση σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και διαβρωτικούς παράγοντες (οξείδωση) εξασφαλίζοντας τέλεια προσαρµογή στις διάφορες εξωτερικές χρήσεις.

Στεγανότητα: Όλα τα εξαρτήµατα είναι κουµπωτά και στεγανά µεταξύ τους και δεν επηρεάζονται από ακραίες διαφορές θερµοκρασίας.

Σταθερότητα: Η τεχνική µορφοποίησης που χρησιµοποιείται για τις υδρορροές και τους σωλήνες απορροής υδάτων δίνουν στο υλικό µια ασύγκριτη µηχανική ανθεκτικότητα.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Κατάλληλο για νέες κατασκευές σε κατοικίες και κάθε είδους κτίριο γενικότερα.

– Για την αντικατάσταση κάθε είδους παλαιών φθαρµένων υδρορροών.

– Κατάλληλο για παραδοσιακούς οικισµούς µε κεραµοσκεπές για την ανάδειξη των τουριστικών µας περιοχών.

– Κατάλληλο για στέγες βιοµηχανικών κτιρίων µε πάνελ, σηδιρολαµαρίνες, κτλ.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Η υδρορροή: Η κορνιζαριστή υδρορροή της σειράς G.300, έχει πάχος 6/10΄΄ και κατασκευάζεται συνεχόµενα στο χώρο εργασίας ανάλογα µε τις ακριβείς διαστάσεις του κτίσµατος. Συναρµόζεται στις ένωσης, στις γωνίες και στους ραβδωτούς ορθογώνιους σωλήνες απορροής υδάτων, χωρίς κανένα εµφανές στερέωµα.

Το ορθογώνιο λούκι κατεβασιάς: Από προλακαριστό αλουμίνιο ορθωγώνιας διατομής διαστάσεων 60x80mm, ραβδωτής υφής, κατασκευάζεται σε εργοστάσιο σε σταθερό μήκος των 2.75m. Οι γωνίες του είναι από προλακαριστό αλουμίνιο και διαμορφώνονται επιτόπου στο έργο σύμφωνα με τις ανάγκες, μετωπικής ή πλάγιας θέσης.

Τα άγκιστρα: Είναι από αλουµίνιο πάχους 15/10΄΄ και τοποθετούνται στο εσωτερικό των υδρορροών και στερεώνονται με βίδες αυτόματης διάνοιξης κατευθείαν στην επιφάνεια πάνω πάνω από το φουρούσι.

Τα καπάκια: Από προλακαρισμένο, επενδυμένο αλουμίνιο, τοποθετούνται μηχανικά, με τη βοήθεια πένσας πάνω στην υδρορροή, ενώ μία στρώση σιλικόνης εξασφαλίζει επιπλέον στεγανότητα.

Οι γωνίες: Από προλακαρισμένο, επενδυμένο αλουμίνιο, στερεώνονται με περτσίνωμα πάνω στην υδρορροή, ενώ η στεγανότητα τους είναι παρόμοια με αυτή των πλαϊνών καπακιών.