Θερμομόνωση

Ως Θερμομόνωση ορίζεται η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται σε θερμική επαφή ή σε απόσταση ικανή για επίδραση από ακτινοβολία.

Θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταφέρεται εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας . Η θερμότητα μεταφέρεται από το σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας προς το σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η μεταφορά θερμότητας σταματά όταν εξισώνονται οι θερμοκρασίες των σωμάτων . Αυτό ονομάζεται θερμική ισορροπία. Η θερμότητα που μεταφέρεται σ’ ένα σώμα εξαρτάται από την μάζα του, το είδος του υλικού και από την μεταβολή της θερμοκρασίας του.

Σημαντική και αποτελεσματική κατασκευαστική λύση είναι και η εξωτερική θερμομόνωση.

 

Οικονομικά πλεονεκτήματα της εξωτερική θερμομόνωσης.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, έχει το πλεονέκτημα να σας επιστρέφει τα χρήματα που θα επενδύσετε στα πρώτα χρόνια και μετά να συνεχίζει να σας χαρίζει κέρδη σαν μία πετυχημένη οικονομική επένδυση. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην μείωση της κατανάλωσης των αναλώσιμων θέρμανσης (πετραίλαιο, ξύλο, πέλλετ, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα), μείωση των εξόδων συντήρησης των καυστήρων/συσκευών θέρμανσης/ψύξης και αύξηση της αξίας του κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα :

1) Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 49% με λιγότερα έξοδα για θέρμανση το χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι.

2) Αναβάθμιση της ενεργειακής ταυτότητας του κτιρίου και συνεπώς αναβάθμιση της αξίας του.

3) Οικονομική και γρήγορη εξωτερική ανακαίνιση των κτιρίων, αποφεύγοντας το κόστος βαψίματος και επιδιόρθωσης      φουσκωμένων και ριγματωμένων σοβάδων.

4) Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών, μούχλας και άρα λιγότερα βαψίματα εσωτερικά.

5) Προστατεύουμε το κτιριακό κέλυφος του σπιτιού από τις καιρικές καταπονήσεις και αποφυγή σχηματισμού θερμικών    γεφυρών.

6) Διατηρούμε τον ωφέλιμο χώρο του κτιρίου.