Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση απορροών όμβριων και κάθετων σωληνώσεων P.V.C. σε βιομηχανικές οριζόντιες υδρορροές. Η μελέτη της κατασκευής για το μέγεθος των διατομών και την ποσότητα τον απορροών γίνεται με γνώμονα το εμβαδόν της οροφής σε συνάρτηση με τον όγκο βροχόπτωσης της εκάστοτε περιοχής.