Οι οροφές των κτιρίων αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις και φθορές από τις καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η κατασκευή θερμομόνωσης αναβαθμίζει ενεργειακά και λειτουργικά το εκάστοτε κτίριο.

Η τεχνοτροπία θερμοϋγρομόνωσης, η ακολουθία των εργασιών, και το είδος των θερμομονωτικών και στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται επιλέγονται σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, την χρήση της επιφάνειας(πλήρης ή περιορισμένη βατότητα), την γεωγραφική τοποθεσία, κ.α.

Οφέλη θερμομόνωσης :

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, όπως καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά
Εξάλειψη του φαινομένου συμπύκνωσης υδρατμών και μούχλας στους εσωτερικούς τοίχους
Υγιεινή διαβίωση
Αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου
Βελτίωση της αισθητικής
Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης