Πολύ σημαντικός για την μακροζωία μίας κατασκευής είναι ο επανέλεγχος αλλά και η συντήρηση της με την οποία προλαμβάνουμε κάποια μεγαλύτερη βλάβη αλλά και κόστος επισκευής.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον επανέλεγχο και την συντήρηση βιομηχανικών και συμβατικών υδρορροών, κεραμοσκεπών, μεταλλικών στεγών, μονώσεων δωμάτων(ταρατσών).