Θερμομονωτικά Ελαφροσκυροδέματα

Οι οροφές των κτιρίων αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις και φθορές από τις καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η κατασκευή θερμομόνωσης αναβαθμίζει ενεργειακά και λειτουργικά το εκάστοτε κτίριο.

Η τεχνοτροπία θερμοϋγρομόνωσης, η ακολουθία των εργασιών, και το είδος των θερμομονωτικών και στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται επιλέγονται σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, την χρήση της επιφάνειας(πλήρης ή περιορισμένη βατότητα), την γεωγραφική τοποθεσία, κ.α.

Οφέλη θερμομόνωσης :

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, όπως καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά
  • Εξάλειψη του φαινομένου συμπύκνωσης υδρατμών και μούχλας στους εσωτερικούς τοίχους
  • Υγιεινή διαβίωση
  • Αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου
  • Βελτίωση της αισθητικής
  • Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης