Θερμομονωτικά Ελαφροσκυροδέματα

Το θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα (B.E.P.S.)αποτελεί μια ενιαία, χυτή, θερμομονωτική στρώση χωρίς καμία θερμογέφυρα και είναι το ελαφρύτερο προιόν της αγοράς με πυκνότητα 200kg/m³. Σε εφαρμογή μέσου πάχους 15cm μας αποδίδει θερμικήαντίστασηR =2.20 W/mK. Ως μονωτικό υλικό είναι υψηλά διαπνεόμενο με συντελεστή ατμοδιαπερατότητας μ=10 (δυναμική και διαπνέουσα μόνωση) και θλιπτική αντοχή 60t/m². Σύμφωνα με την Ευρωπα’ι’κή Νόρμα, η θερμική αγωγιμότητα καθώς και η θλιπτική αντοχή των θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων (B.E.P.S.) δεν μεταβάλλονται στο πέρασμα των χρόνων και συγκαταλέγονται στα Αειφόρα Προιόντα.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

– Πλήρης θερμομόνωση με ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων

– Συμπαγής, ομοιογενής και ενιαία θερμομονωτική στρώση, χωρίς καμία απολύτως θερμογέφυρα

– Παρουσιάζουν εξαιρετική διάχυση υδρατμών και εντάσσονται στην κατηγορία των υλικών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

– Εξοικονόμηση ενέργειας – καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον

– Βελτιώνουν σημαντικά την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου εξαιτίας του χαμηλότερου φορτίου (200Kg/m3) στα δομικά    στοιχεία

– Εμφανίζουν υψηλές αντοχές στη συμπίεση και στις μηχανικές καταπονήσεις

– Έχουν καλές ηχομονωτικές ιδιότητες